Algemene voorwaarden

Op alle online bestellingen bij het KJO zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Herroepingsrecht

U kunt uw bestelling herroepen door:

Sommige bestellingen kunnen worden uitgesloten van het herroepingsrecht, zoals beschreven in Artikel 10 van de algemene voorwaarden. Dit geldt onder andere voor:

  • Kleding die wordt bedrukt met een logo of afbeelding, in een door de klant gespecificeerde maat
  • Overeenkomsten met betrekking tot reis en verblijf, zoals tournees en repetitieweekenden
Bij producten of diensten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht wordt dit op de bestelpagina vermeld.